Wypominki

Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie!
To pole nie moze być puste

Ofiary za wypominki prosimy przekazać na konto bankowe parafii: 57 1160 2202 0000 0000 2779 4643