Apostolat

Do zadań kongregacji należy działanie apostolskie we własnych środowiskach i wszędzie tam, gdzie nadarzy się sposobność oraz upowszechnianie wizerunku Maryi Niepokalanej objawiającej Cudowny Medalik. Dlatego w czasie pandemii rozdano kilka tysięcy Cudownych Medalików, pozostawiono je także w kaplicach szpitalnych, na lotnisku, w kościołach, obdarowano nim pielgrzymów i potrzebujących, ludzi walczących z nałogami i uzależnieniem. Medaliki trafiły do najważniejszych osób w naszym państwie oraz do członków Straży Granicznej. Zostały również wysłane na misje w Kenii dla dzieci.

W tutejszym kościele znajduje się skarbona z Cudownymi Medalikami, będącymi znakiem źródła łask, z jakimi przychodzi Niepokalana do ludzi i świata.