Kto może być członkiem kongregacji

Członkiniami kongregacji mogą być kobiety, które poprzez przyjęcie Cudownego Medalika, chętnie włączają się w rozpowszechnianie czci Najświętszej Maryi i przyjmują zasady działania kongregacji.

Damy Dworu Niepokalanej zobowiązują się do noszenia na szyi Cudownego Medalika a także:

  1. starają się czynnie uczestniczyć w życiu sakramentalnym Kościoła Katolickiego i trwać w łasce uświęcającej,
  2. decydują się wzrastać w wierze poprzez formację w kongregacji,
  3. integrują się wokół wspólnie akceptowanych wartości chrześcijańskich,
  4. dają chrześcijańskie świadectwo życia w swoich środowiskach,
  5. angażują się w dzieła apostolstwa,
  6. podejmują duchowe dzieła modlitwy i ofiary w intencji budowania Królestwa Bożego,
  7. organizują spotkania w celu propagowania wiedzy o objawieniach z Rue de Bac (Paryż) z 1830 r. i inne dzieła apostolstwa.

Naczelną zasadą życia członkiń kongregacji jest czynne praktykowanie braterskiej miłości w myśl Słowa Bożego „po tym poznają, żeście uczniami moimi, gdy będziecie się wzajemnie miłowali” (J 13, 35).