Czym jest Kongregacja Cudownego Medalika

Kongregacja Maryjna Dam Dworu Niepokalanej Objawiającej Cudowny Medalik to grupa katolickich kobiet, zrzeszonych w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Cudownego Medalika, które wzięły sobie do serca przesłanie z Rue du Bac i posługując się Cudownym Medalikiem jako darem Matki Bożej propagują przesłanie z Paryża. Jest to odpowiedź zarówno na wezwanie Maryi, jak też działanie apostolskie we własnych środowiskach i wszędzie tam, gdzie nadarzy się sposobność.

Celem istnienia kongregacji jest:

  1. stawanie się na wzór Maryi, poprzez życie autentycznie chrześcijańskie, wzorując się również na Jej cnotach i kobiecości,
  2. pogłębianie wiary i wiedzy, zgodnie z przyjętą formacją,
  3. apostolstwo, poprzez świadectwo życia, rozpowszechnianie Cudownego Medalika oraz treści objawień Matki Bożej przekazanych św. Katarzynie Labouré,
  4. modlitwa za potrzebujących i miłość bliźniego.