Ojcowie posługujący w naszej parafii

O.Albin Jarosław Chorąży

Ojciec Albin jest przeorem klasztoru w Oliwie, proboszczem naszej Parafii,wicedziekanem Dekanatu Oliwskiego i diecezjalnym duszpasterzem osób niewidomych i niedowidzących. Ojciec Albin jest także katechetą w Szkole Podstawowej im. Jana Parandowskiego oraz w Zespole Szkół Specjalnych im. Matki Teresy z Kalkutyj, opiekunem strony internetowej parafii, Caritas Parafialnej, Koła Przyjaciół Radia Maryja, Kościelnej Służby Mężczyzn - Semper Fidelis, Czasu dla Rodzin, Ruchu Czystych Serc oraz opiekunem duchowym Apostolatu Margaretka.

O.Franciszek Bogusław Ferensztajn

O. Franciszek jest wikariuszem naszej Parafii

O.Bogumił Nycz

Ojciec Bogumił urodził się 30 kwietnia 1935 r. w miejscowości Hołosko pod Lwowem. Uczęszczał do Liceum Ojców Cystersów w Szczyrzycu. W roku 1958 roku z rąk biskupa Andrzeja Wronki przyjął święcenia kapłańskie w kościele OO. Cystersów w Henrykowie. Pierwszą placówką o. Bogumiła była parafia w Jodłowniku, gdzie przebywał do roku 1967. Od roku 1963 pełnił funkcję proboszcza tamtejszej parafii. Od roku 1967 z krótką przerwą przebywa w Oliwie pełniąc funkcję przeora, rektora kościoła, a od roku 1988, został pierwszym proboszczem naszej parafii. Funkcję proboszcza pełnił przez 24 lata. Oprócz pracy w parafii o. Bogumił pełni szereg funkcji w Kościele Gdańskim: jest członkiem Rady Kapłańskiej; przez szesnaście lat sprawował urząd vice-dziekana; od trzydziestu lat jest spowiednikiem w Gdańskim Seminarium Duchownym; był diecezjalnym duszpasterzem osób niewidomych i niedowidzących

O.Franciszek Domagała

Ojciec Franciszek jest opiekunem Straży Honorowej N.S.P. Jezusa oraz katechetą w Zakładzie Poprawczym.

O.Krzysztof Morajko