Wspólnota Biblijna

Wspólnota Biblijna powstała z inicjatywy S. Teresy Gieńko Pallotynki (pracującej w zakrystii i kancelarii parafialnej) jesienią 2005 roku.

Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu w soboty o godz. 19,00 a kończą się Apelem Jasnogórskim o godz. 21,00. Spotkania nasze poprzedzone są uczestnictwem we Mszy św. o godz.18,00(kto może) dalsza część odbywa się w sali Domu Parafialnego.

Celem wspólnoty jest głębsze poznanie Pisma Świętego a tym samym Chrystusa naszego Zbawiciela: Chrystusa poznać, Chrystusa ukochać i według zasad Chrystusowych żyć. Na spotkaniach analizowane jest Słowo Boże a następnie dzielimy się osobistymi refleksjami jak rozumiem słowo Boże, które Bóg kieruje do mnie.

Wspólnota w swoim działaniu uwzględnia aspekt apostolstwa w swoim najbliższym środowisku - w rodzinie, sąsiedztwie w miejscu pracy. Jesteśmy wspólnotą otwartą, każdy może dołączyć się do nas i cieszyć się z bycia we wspólnocie i poznawania Jezusa, który powiedział że jest " Drogą, Prawdą i Życiem".

Jak czytać Biblię?

Są różne sposoby,.....; dziadek R. Brandstaettera mówił tak: "Staraj się Biblię czytać na różne sposoby. Niekiedy czytaj "z mędrca szkiełkiem i okiem, badaj uważnie każde słowo tekstu, innym zaś razem popuść wodze wyobraźni i rozważaj z bystrością nieco mniej badawczą i wyostrzoną, ale za to sercem bardziej otwartym, wypadki dziejące się na kartach księgi. Za każdym razem odnajdziesz w tych fragmentach inne wartości. Jeżeli przeczytasz ten i ów rozdział dwadzieścia razy, powinieneś przynajmniej dziesięć razy czytać go inaczej i za każdym razem odkrywać w nim inne obrazy. Nigdy jednak nie bądź pewny że dotarłeś ...; do sedna sprawy. Nie popadaj w popłoch , jeżeli za każdym czytaniem inne wartości wydobędziesz z tego samego tekstu, nawet takie, które sobie nawzajem przeczą. Biblia jest żywiołem bez dna i granic. Nikt z badaczy egzegetów, teologów, uczonych i pisarzy nie dotarł do jej najgłębszych źródeł Dlatego nie zrażaj się, jeśli w Biblii czegoś nie rozumiesz. Mądrzejsi od ciebie również nie rozumieli wszystkiego. Ale bądź zawsze przygotowany na nieprzewidziane odkrycia i znaleziska , które podczas poprzednich lektur wymknęły się twojej uwadze. Ten sam rozdział czytać będziesz wielokrotnie i nie wpadniesz na ślad tego, czego szukasz, aż nagle, za którymś razem, nie tylko otrzymasz jasną odpowiedź na trapiące pytanie, ale trafisz na dotychczas nie zauważone przez ciebie pokłady obrazów i myśli..... Biblia jest podobna do Boga. Nie pozwala, by ją poznawano i zgłębiano do samego dnia."....

Lectio divina - modlitwa słowem Bożym

"...; nagle przyszły mi na myśl cztery stopnie duchowe, mianowicie czytanie (lectio), rozmyślanie (meditatio), modlitwa ( oratio) i kontemplacja ( contemplatio). (…) Czytanie podnosi do ust niby żywy pokarm, rozmyślanie żuje i rozdrabnia, modlitwa dochodzi do smaku, a kontemplacja jest samą słodyczą, która raduje i krzepi." (Guigo Kartuz)

I. Lectio: Czytąj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty. Słowo Boże, które zostało spisane, jest ciągle słowem, które musi być przez ciebie usłyszane i przyjęte całą twoją istotą. - Znajdź sobie miejsce, które pomoże Ci wyciszyć się zewnętrznie i wewnętrznie.

 • Czytaj wybrany tekst słowa Bożego powoli i półgłosem. Takie czytanie pomaga uczestniczyć w lekturze całym ciałem i ułatwia zapamiętywanie.
 • Staraj się czytać tekst całym sobą: całym umysłem, sercem i wolą.
 • Spróbuj odnaleźć w tekście "słowo kluczowe" , które pozwala uchwycić jego główne przesłanie.
 • Ucałuj Pismo Święte z miłością i adoracją.

II. Meditatio: Staraj się zrozumieć tekst dogłębnie. Pytaj siebie: "Co Bóg mówi do mnie?". Medytacja jest to stopniowe wprowadzenie w tajemnicę Słowa: pilne skupienie Twojego umysłu 5 poszukiwanie ukrytej prawdy. Koncentruj się na słowie, a nie na sobie. Bogactwo słowa będzie Ci pomagało poznać i zrozumieć siebie. Zatrzymaj się nad fragmentem, który przykuł Twoją uwagę. Przylgnij do słowa nowego, które cię zadziwia lub niepokoi. Powtarzaj je i rozważaj. Jak Maryja zachowuj słowo w sercu i czekaj na światło i zrozumienie.

 • Rozpocznij lekturę cichym głosem.
 • Powtarzaj słowo lub zdanie, które przykuwa twoją uwagę - nasycaj się nim.
 • Szukaj wyjaśnienia Pisma przez Pismo - tzn. powiąż słowo lub zdanie z jakimś innym słowem Pisma, które przychodzi ci na myśl.
 • Wypisz słowa, które dzisiaj najbardziej do ciebie przemówiły. Umieść je na widocznym miejscu, staraj się je zachować i strzec w sercu jako "drogocenny klejnot dnia".

III Oratio:Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie -owocami wcześniejszej "lectio" i "meditatio". Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś.

 • Uwielbiaj Boga i dziękuj Mu za to, Kim jest w twoim życiu.
 • Przywołaj na pamięć, co Bóg uczynił w historii twojego życia.
 • Błagaj Go, proś, wołaj, wyrażaj swoje cierpienie.
 • Możesz tak się modlić w każdej chwili, w wybranym czasie. podczas Eucharystii i Liturgii Słowa, różańca...

IV. Contemplatio: Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa.

 • Staraj się milczeć i pozostawać w bezruchu, w skupieniu.
 • Otwórz się na łaskę kontemplacji, czyli bądź z Bogiem tam, gdzie On przebywa.
 • Trwaj w doświadczeniu oczekiwania i spojrzenia. Najważniejsze jest przebywanie w głębokiej więzi z Nim samym.
 • Staraj się patrzeć Jego oczyma na siebie, na drugich, na wydarzenia i pozwól, aby wszystko przenikała Jego łaska. Kiedy zaczniesz widzieć z perspektywy Boga, wtedy zaznasz pokoju.

ROK ŚW. PAWŁA APOSTOŁA 2008 - 2009

W tym roku na naszych spotkaniach rozważaliśmy Dzieje Apostolskie i Listy Świętego Pawła, opierając się na Pismach Ojca Świętego Benedykta XVI.

KOBIETY W BIBLII 2009 - 2010

W roku 2009/2010 głównym tematem naszych spotkań były KOBIETY W BIBLII

Opiekun: O.Kazimierz Kmak

Z życia wspólnoty

→ 10.07.2008 - Pielgrzymka do Częstochowy i Łagiewnik

Do Matki jedzie się z bagażem próśb, doświadczeń, cierpień, podziękowań, nadziei itp. Matka wysłuchuje, pociesza, daje nadzieję i wysyła do swego Syna Miłosiernego..

→ 10.05.2008 - Wspólnotowa wizyta w Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku Sobieszewie prowadzonym przez Siostry Pallotynk

Radość, pokój, wdzięczność, zaufanie….. to są cechy którymi obdarowały nas Panie z Domu Pomocy Społecznej.

→ 19.11.2006 - Wizytacja kanoniczna

Uroczysta Msza św. dla Grup Modlitewno - Apostolskich w czasie wizytacji

Galeria zdjęć