Ołtarz świętego Antoniego

Po środku południowej ściany kościoła, pomiędzy dwoma konfesjonałami, znajduje się ołtarz św. Antoniego.
Wykonany jest z drewna sosnowego. W kronikach klasztornych nie zachowała się informacja, kto był inicjatorem i twórcą tego ołtarza. Stylem nawiązuje on do neogotyckiej architektury kościoła. W centralnej części ołtarza znajduje się postać świętego. Antoni ubrany jest w brązowy franciszkański habit przepasany białym sznurem. W prawej ręce niesie bochenek chleba, na lewej zaś trzyma Dzieciątko Jezus.