Wewnątrz kościoła

Kościół pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Korony Polskiej został wybudowany przez ewangelików.

W zrealizowaniu jego budowy dopomogła cesarzowa Eugenia, żona cesarza Wilhelma II. Był to kościół wotywny – znak dziękczynienia za zwycięstwo Prus nad Francją pod Sedanem, po zajęciu Paryża w 1870r.
Prace nad jego budową rozpoczęto 5 kwietnia 1913r. według projektu architekta Politechniki Gdańskiej Karla Webera.

Jest to budowla neogotycka, zaliczana do najbardziej udanych pod względem architektonicznym obiektów sakralnych zbudowanych w okresie zaboru pruskiego na Pomorzu Gdańskim.

Od 1945 roku kościół jest własnością OO. Cystersów z Opactwa w Szczyrzycu.

Swój dzisiejszy wygląd zawdzięcza wielu renowacjom i remontom przeprowadzanym systematycznie na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat.