Ojcowie kończący studia w Oliwie

O.Wiesław Rymarczyk

Ojciec Wiesław ukończył studia w 1985 roku

Aktualnie posługuje w Henrykowie

O. Wieslaw jest proboszczem w Henrykowie.

O.Eugeniusz Marek Włodarczyk

Ojciec Eugeniusz ukończył studia w 1989 roku

Aktualnie posługuje w Henrykowie

Ojciec Eugeniusz jest emerytowanym Opatem Opactwa Szczyrzyckiego.

O.Jan Muc

Ojciec Jan ukończył studia w 1990 roku

Aktualnie posługuje w Willow Springs

Ojciec Jan jest przorem i proboszczem w Willow Springs

O.Kazimierz Józef Kmak

Ojciec Kazimierz ukończył studia w 1993 roku

Aktualnie posługuje w Henrykowie

Ojciec Kazimierz jest wikarym i katechetą w parafii w Henrykowie.

O.Krzysztof Morajko

Ojciec Krzysztof ukończył studia w 1993 roku

Aktualnie posługuje w Oliwie

O.Bernard Adam Grenz

Ojciec Bernard ukończył studia w 1994 roku

Aktualnie posługuje w Henrykowie

O.Michał Blicharski

Ojciec Michał ukończył studia w 1996 roku

Aktualnie posługuje w Willow Springs

O.Alojzy Piotr Pucia

Ojciec Alojzy ukończył studia w 1999 roku

Aktualnie posługuje w Willow Springs

O.Dominik Andrzej Chucher

Ojciec Dominik ukończył studia w 2003 roku

Aktualnie posługuje w Oliwie

O. Dominik Chucher ur. się 28.kwietnia 1966r. w Bieńkówce. W 1996 roku wstąpił do opactwa w Szczyrzycu. Po odbytym nowicjacie rozpoczął studia w Gdańskim Seminarium Duchownym. W 2000 roku złozył profesję wieczystą. W 2003 roku przyjął święcenia kapłańskie w Gdańsku z rąk Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego. Od swięceń do 2009 roku katecheta i wikary w Gdańsku. W latachu 2009/10 katecheta i wikary w Henrykowie. W lutym 2010r. mianowany Przeorem Administratorem Opactwa w Szczyrzycu. 01.03.2011 wybrany Opatem Opactwa w Szczyrzycu. Funkcję Opata pełnił doczerwca 2021.

O.Filip Mariusz Krzemień

Ojciec Filip ukończył studia w 2004 roku

Aktualnie posługuje w Szczyrzycu

Ojciec Filip jest Proboszczem w Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Stanisława Biskupa Męczennika w Szczyrzycu

O.Konrad Krzysztof Ciechanowski

Ojciec Konrad ukończył studia w 2006 roku

Aktualnie posługuje w Jodłowniku

Pochodzi z Ruszkowa (kujawsko pomorskie), studiuje w Rzymie na Pontificia Universita Lateranense. Przyjął święcenia kapłańskie w dniu 22 grudnia 2007 w naszym kościele parafialnym.

O.Ignacy Piotr Rogusz

Ojciec Ignacy ukończył studia w 2006 roku

Aktualnie posługuje w Jodłowniku

Pochodzi z Gdańska Oliwy, ukończył studiuia w Rzymie na Pontificio Ateneo S. Anselmo. Przyjął święcenia kapłańskie w dniu 22 grudnia 2007 w naszym kościele parafialnym. O. Ignacy jest proboszczem w Jodłowniku.

O.Albin Jarosław Chorąży

Ojciec Albin ukończył studia w 2009 roku

Aktualnie posługuje w Oliwie

Ojciec Albin jest przeorem klasztoru w Oliwie, proboszczem naszej Parafii,wicedziekanem Dekanatu Oliwskiego i diecezjalnym duszpasterzem osób niewidomych i niedowidzących. Ojciec Albin jest także katechetą w Szkole Podstawowej im. Jana Parandowskiego oraz w Zespole Szkół Specjalnych im. Matki Teresy z Kalkutyj, opiekunem strony internetowej parafii, Caritas Parafialnej, Koła Przyjaciół Radia Maryja, Kościelnej Służby Mężczyzn - Semper Fidelis, Czasu dla Rodzin, Ruchu Czystych Serc oraz opiekunem duchowym Apostolatu Margaretka.