Wspomnienia ojców

O.Zbigniew Ryszard Giełczyński

Ojciec Zbigniew urodził się 19 lutego 1935 roku w Zakopanem. W roku 1945 wraz z rodzicami i rodzeństwem Zamieszkał w Oliwie przy ulicy Słonecznej. Tutaj ukończył szkołę podstawową i gimnazjum. Jako ministrant związany z naszym kościołem dalszą naukę podjął w Liceum Ojców Cystersów w Szczyrzycu. Po zdaniu matury wstąpił do nowicjatu Opactwa Szczyrzyckiego, a po złożeniu pierwszych ślubów zakonnych podjął studia filozoficzno-teologiczne. Święcenia kapłańskie wraz z o. Bogumiłem otrzymał w roku 1958 w Henrykowie z rąk biskupa Andrzeja Wronki. Po otrzymaniu święceń kontynuował studia na wydziale psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Następnie pełnił obowiązki proboszcza w Jodłowniku. Jako katecheta pracował w Oliwie i Henrykowie. Trzynaście lat spędził w Szczyrzycu pełniąc funkcje podprzeora, magistra nowicjuszy, kleryków i braci. Był również prowizorem i ekonomem. Po latach pracy w Szczyrzycu o. Zbigniew powraca do Oliwy pełni funkcję katechety w szkole podstawowej i w V LO. Przez trzy lata pełni funkcję przeora tutejszego klasztoru. Również do ubiegłego roku pełnił funkcję magistra kleryków, czyli był osobą odpowiedzialną za formację studiujących w Gdańsku kleryków z naszego opactwa. Przez szereg lat pełnił funkcję spowiednika sióstr elżbietanek. O. Zbigniew większość swego kapłańskiego życia poświęcił na pracę z młodzieżą. O. Zbigniew zmarł 15.03.2011 r. w 53 roku kapłaństwa.

O.Hieronim Gustaw Sołtys

14 września, w uroczystość Podwyższenia Krzyża, pożegnaliśmy Ojca Hieronima. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył ks. bp Ryszard Kasyna. O.Hieronim urodził się w styczniu 1936 roku w miejscowości Chorzewa obecnie w województwie świętokrzyskim. Siostra o. Hieronima wspomina, że gdy ich rodzice brali ślub w kościele jędrzejowskim, przed ołtarzem bł. Wincentego Kadłubka obiecali, że jeden z synów będzie księdzem. Trzeba wiedzieć, iż w tamtym czasie ów kościół należał do diecezji kieleckiej, a proboszczem był ks. Stanisław Marchewka, który starał się o powrót cystersów do Jędrzejowa - pierwszego opactwa cystersów w Polsce. Obietnica złożona przez mamę w dniu ślubu została spełniona. Jeden z synów ukończył najpierw gimnazjum, a później liceum OO. Cystersów w Szczyrzycu, a następnie rozpoczął nowicjat w zakonie cystersów w Jędrzejowie. Młody człowiek przyjął imię Hieronim i tak po przez studia filozoficzno - teologiczne finalizowała się jego droga ku kapłaństwu. Po otrzymaniu święceń kapłańskich w roku 1959 o. Hieronim podjął pracę duszpasterską - jak wspomniał o. Opat w kazaniu podczas Mszy św. pogrzebowej nie obca była mu żadna nasza placówka. Po raz pierwszy do Oliwy przyjechał w roku 1964. Jego uczennice z tamtego okresu wspominają, że był to ksiądz bardzo otwarty na modlitwę i darzący szczególną sympatią zajęcia sportowe. O. Hieronim katechizował młodzież uczęszczającą do Liceum Ogólnokształcącego nr 5 oraz młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych przy ulicy Wita Stwosza (w tej szkole pracował aż do emerytury). Poza Oliwą na początku lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku o. Hieronim przebywał na placówkach w Henrykowie i Jodłowniku, następnie wrócił na krótki czas do Oliwy, aby w 1989 roku objąć stanowisko proboszcza w Szczyrzycu. Po utworzeniu parafii w Oliwie i wprowadzeniu katechezy do szkół o. Hieronim powrócił do Oliwy i objął stanowisko katechety w Zespole Szkól Zawodowych przy ul. Wita Stwosza. Nie będzie przesady w tym jeśli napiszę, że uczniom i gronu pedagogicznemu tej szkoły oddał całe swoje serce, będąc już na emeryturze żywo interesował się tym, co dzieje się w szkole. Podczas Mszy św. organizowanych dla szkoły zawsze miał czas na pogawędkę z uczniami. Co robią, jakiego zawodu się uczą, jakie są ich postępy w szkole? Miałem okazję uczestniczyć w kilku takich Mszach św. i posłuchać tych rozmów. Uczniowie, w większości przygotowujący się do zawodu kucharza, opowiadali o tym, jakie dania potrafią zrobić, w jaki sposób, a o. Hieronim pytał czy te swoje zdolności wykorzystują w domu czy pomagają rodzicom. Niby nic, a jednak w jego towarzystwie czuli się potrzebni i wielcy. Pamiętam jak po Mszy św. na zakończnie roku szkolnego jeden z uczniów, który służył do Mszy św. po takiej rozmowie powiedział do niego - „ proszę księdza, ksiądz to jest Gość O prócz katechezy przez wiele lat od roku 1991 pełnił funkcję wikarego i opiekuna ministrantów. Jednym z wychowanków o. Hieronima jest o. Atanazy.Ministranci pod opieką o. Hieronima spędzali czas nie tylko na przygotowaniu liturgicznym, ale również na zajęciach sportowych i wyjazdach chociażby do Bukowiny Tatrzańskiej w roku 1998. Jak wspominali nasi ojcowie o. Opat Eugeniusz i o. proboszcz Bogumił o. Hieronim był człowiekiem modlitwy, a w szczególny sposób żywił nabożeństwo do Matki Bożej. Różaniec był jego ulubioną modlitwą. My młodzi zakonnicy niejednokrotnie spotykaliśmy go w różnych porach dnia spacerującego po ogrodzie i odmawiającego różaniec. Drugą ulubioną jego modlitwą był Apel Jasnogórski.Jak wspominają ojcowie, odkąd dzięki przekazowi telewizji Trwam, była możliwość uczestniczenia w Apelu na Jasnej Górze o. Hieronim aktywnie uczestniczył, nie tylko oglądając, ale głośno się modląc i śpiewając. Przeszedł przez życie z różańcem w ręku wypełniając obietnicę, którą złożyła Jego mama w dniu swojego ślubu, służąc Bogu i ludziom. O. Hieronim zmarł 11 września w Akademii Medycznej w Gdańsku o godzinie 21.40, w godzinie Apelu Jasnogórskiego prawie o tej samej godzinie, co Ojciec św. Jan Paweł II. Jak wspomina o. Atanazy, który do końca był przy nim - przed śmiercią na jego twarzy pojawił się uśmiech. Z radością poszedł w ramiona Ojca

O.Benedykt Stefan Zima

O. Benedykt urodził się 21.01.1940 w Straszęncinie w diecezji Tarnowskiej. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej a następnie Liceum Ogólnokształcącego, po odbyciu służby wojskowej wstąpił do klasztoru w Opactwie Szczyrzyckim. W roku 1974, po ukończeniu Studiów Filozoficzno Teologicznych otrzymał Święcenia Kapłańskie.Przez cały czas zaangażowany był w duszpasterstwie parafialnym pełnił funkcję wikariusza i katechety w Szczyrzycu, Henrykowie, Jodłowniku i Oliwie. Był gorliwym katechetą do chwili uzyskania wieku emerytalnego. Odznaczał się umiłowaniem Matki Bożej , modlitwy Różańcowej, był gorliwym kaznodzieją i rekolekcjonistą. Był pisarzem i poetą , pozostawił kilkanaście tomików poezji, rozważań różańcowych, Drogi Krzyżowej itp. Zmarł 6 kwietnia 2010r. w godzinie Miłosierdzia Bożego zaopatrzony Sakramentami świętymi.