19.09.2015 - Modlitewne spotkanie z Matką Bożą z Lourdes połączone z Dniem Skupienia Apostolatu Margaretka