3.05.2001 - Poświęcenie sztandaru Kościelnej Służby Mężczyzn Semper Fidelis