10.08.2018 - Wyjście z mroków ciemności

W piątek, 10 sierpnia modlitwie poutno-błagalnej za grzechy godzące w prymat ojcostwa, godność mężczyzny i kobiety, jedność rodziny i Kościoła przewodniczył o. Gracjan Landowski, franciszkanin z klasztoru św. Antoniego w Kadynach