14.09.2018 - Rodzice pierwszymi obrońcami czystości wiary swoich dzieci

Modlitwę w piątek 14 września poprowadzili:
- ks. Grzegorz Daroszewski, znawca sekt i nowych ruchów religijnych, redaktor czasopisma „Egzorcysta”
- Alina Józefa Strzałkowska, od 20 lat specjalista wychowania do życia w rodzinie