1.07.2009 - Prace renowacyjne w prezbiterium

Obudowano marmurem stół ołtarzowy, wykonano nową ambonę i marmurową chrzcielnicę.