8.04.2017 - Pielgrzymka Semper Fidelis i Duszpasterstwa Niewidomych na Kalwarię Wejherowską