3.05.2024 - Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

Sumie odpustoweji przewodniczył o. opat Adrian Mróz OCist z opactwa cystersów w Mogile.