27.09.2014 - Dzień skupienia dla członków Apostolatu Margaretka