27.06.2021 - Poświęcenie figury Matki Bożej Niepokalanie Poczętej