10.01 - 13.03.2012 - Prace na strychu kościoła

Wzmocniono więźbę dachową kościoła od strony południowej, wymieniono podesty, zabezpieczono przed kornikami konstrukcję dachową podestów.