1.06.2009 - Wykonanie herbów cysterskiego i biskupów oraz elementów dekoracyjnych w prezbiterium nad stallami.