1.05.2001 - 16.12.2002 - Rekonstrukcja i wymiany witraży figuralnych i gomółkowych w kościele.

Wykonano prace przy renowacji okien w naszym kościele oraz wykonaniu dwóch brakujących witraży w prezbiterium, które zrekonstruowano na podstawie zdjęć.
Wojewódzki konserwator polecił, by autentyczne części witraży umieszczono w witrażach zrekonstruowanych.