1.06.2001 - Wykonanie nowych rynien i krat (siatek) na wszystkich oknach w kościele