7.01 - 1.04.2009 - Renowacja głównego ołtarza w kościele

Prace polegały na pozłoceniu i przemalowaniu figur wolnostojących w ołtarzu, wykonaniu prac stolarsko-konserwatorskich nastawy ołtarza, zabezpieczeniu przed kornikami, uzupełnieniu ubytków drewnianych, umieszczeniu nowej płyty ołtarzowej z marmuru pod tabernakulum.