18.07.2006 - Wykonanie renowacji ołtarza św. Bernarda