23.05 - 8.08.2011 - Prace przy budowie ogrodzenia

Wykonano ogrodzenie placu kościelnego od strony ul. Podhalańskiej (płot kuty) oraz muru od strony sąsiadów przy ul. Leśnej.