21.07 - 10.11.2005 - Prace elewacyjne na wieży kościoła