28.11.2007 - Zainstalowanie stall w prezbiterium kościoła