19.11.2014 - Spotkanie z Gedeonitą z polskiej misji z Gdańska