16.04.2011 - Wykonanie nowych drzwi wejściowych do kościoła

Wykonano nowe drzwi wejściowe do kościoła (na wzór starych, okucia przeniesiono ze starych na nowe).