9.05 - 19.12.2011 - Prace przy odkornikowaniu chóru i wieży w naszym kościele