30.09.2000 - Wykonanie chodnika z kostki dookoła kościoła