15.03.2011 - Śmierć o. Zbigniewa Giełczyńskiego

W godzinie Apelu Jasnogórskiego po ciężkiej i długiej chorobie odszedł do Pana śp. o. Zbigniew Ryszard Giełczyński, nasz współbrat w zakonie. Zmarł w pięćdziesiątym trzecim roku kapłaństwa. O. Zbigniew urodził się 19 lutego 1935 roku w Zakopanem. Po zakończeniu II wojny światowej zamieszkał z rodzicami w Gdańsku-Oliwie. Po maturze wstąpił do opactwa oo. Cystersów w Szczyrzycu. W 1958 roku po skończonych studiach filozoficzno-teologicznych otrzymał święcenia kapłańskie z rąk bp. Andrzeja Wronki. Po święceniach kontynuował studia na Wydziale Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
W zakonie pełnił funkcje: przeora, ekonoma, magistra kleryków i nowicjuszy, wikariusza, katechety, kapelana Schroniska dla Nieletnich w Gdańsku-Oliwie i spowiednika sióstr. O. Zbigniew odznaczał się wiernością w życiu zakonnym, sumiennością w pracy duszpasterskiej, miał szczególny kult do świętego Józefa.