11.06.2020 - Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Wyjątkowa procesja w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.
Obowiązujące nas przepisy związane z stanem pandemii oraz związane z tym zalecenia ks. Arcybiskupa spowodowały, że procesja z Najświętszym Sakramentem odbyła się na terenie przykościelnym, na którym w tym roku stanęły cztery ołtarze.