18.06.2013 - Podsumowanie działalności grupy młodzieżowej Quo Vadis