2.06 - 15.09.2004 - Wymiana instalacji elektrycznej w kościele