10.05.2008 - Wspólnotowa wizyta w Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku Sobieszewie prowadzonym przez Siostry Pallotynk

Radość, pokój, wdzięczność, zaufanie….. to są cechy którymi obdarowały nas Panie z Domu Pomocy Społecznej.