10.12.2005 - Wypełnienie szczelin pęknięć na łukach sklepienia w nawie głównej kościoła