1.07.2006 - Prace zabezpieczające parapety zewnętrzne we wszystkich oknach kościoła