17.09.2022 - Cysterskie Sacrum i Profanum w Pelplinie

Koncert Capelli Cistercian w Pelplnie.
Cysterskie Sacrum i Profanum, czyli muzyczne cystersów jadanie w barokowym parku pocysterskim