Zaproszenia

V Pielgrzymka Pokoju (9 - 16.06.2024)

Drodzy Pielgrzymi Czciciele św. Antoniego

W dniach 9-16 czerwca 2024r. zapraszamy na Pielgrzymkę Pokoju, aby przemierzając szlak Pomorskiej Drogi św. Jakuba z Oliwy do Kadyn oraz uczestnicząc w rekolekcjach i odpuście ku czci św. Antoniego, modlić się o POKÓJ.

Rozpoczynamy w niedzielę 9 czerwca Mszą św. w kościele OO. Cystersów w Oliwie.

Po nabożeństwie z Litanią ku czci św. Jakuba, błogosławieństwie i przekazaniu uczestnikom muszli św. Jakuba, wyruszymy na szlak do Sobieszewa.

W kolejnych dniach, po porannej Mszy św. w lokalnym kościele stacyjnym, planujemy przebyć dalsze odcinki drogi: Sobieszewo-Niedźwiedzica-Nowy Dwór-Elbląg-Kadyny.

Można uczestniczyć w wybranym etapie Pielgrzymki, albo tylko w Rekolekcjach.

Honorowy patronat Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego Tadeusza Wojdy

Przygotowywana piesza pielgrzymka to wartościowa inicjatywa. Towarzyszą jej wspaniali patronowie: Matka Boża Pokoju i św. Jan Paweł II - Wielki Pielgrzym Pokoju. Ufam, że zarówno czas pieszej wędrówki jak i rekolekcji staną się okazją do pogłębienia wiary przeżywanej w postawie zawierzenia Bożej Opatrzności.

Po zapoznaniu się z treścią pisma z dnia 25 kwietnia br. niniejszym obejmuję honorowy patronat nad Pieszą Pielgrzymką Pokoju Pomorską Drogą św. Jakuba z Gdańska-Oliwy do Sanktuarium św. Antoniego w Kadynach oraz wszystkim organizatorom i uczestnikom błogosławię, polecając opiece Matki Boskiej Pokoju oraz wstawiennictwu św. Jakuba i św. Jana Pawła II.

+ Tadeusz Wojda SAC
Arcybiskup Metropolita Gdański

Honorowy patronat Biskupa Elbląskiego

Dziękuję za pismo z 25 kwietnia br. dotyczące Pieszej Pielgrzymki Pokoju, która będzie przemierzać tereny archidiecezji gdańskiej i diecezji elbląskiej.

Cieszę się, że pomorski fragment Szlaku Jakubowego (od Gdańska-Oliwy do Kadyn) nie został zapomniany i od czasów średniowiecza nadal służy poszukującym w odnajdywaniu drogi do wiary i do Boga.

Tegoroczna, piąta już, Piesza Pielgrzymka Pokoju jest zaplanowana w terminie: 9-16 czerwca 2024r.

Wyrażam zgodę na objęcie tego cyklicznego wydarzenia honorowym patronatem Biskupa Elbląskiego, w granicach diecezji elbląskiej.

Proszę wszystkich uczestników Pieszej Pielgrzymki Pokoju o ostrożność i roztropność.

Niech poniesiony trud zostanie ofiarowany Panu Bogu za tych, którzy potrzebują duchowego umocnienia. Niech "podróż w głąb siebie" służy ożywieniu relacji z Bogiem i bliźnimi.

Z wyrazami szacunku
Jacek Jezierski
Biskup Elbląsk

Honorowy patronat Kapituły Bractwa św. Jakuba.

Z radością potwierdzamy objęcie patronatem honorowym Pieszej Pielgrzymki Pokoju Pomorską Droga św. Jakuba przez Bractwo Św. Jakuba Apostoła w Gdańsku.
Buen Camino.
Piotr Kumpiecki
Prezes Kapituły.

Zapisy

Więcej informacji i zgłoszenia: tel. 693 922 209

Zobacz więcej....

Oliwa-V Pielgrzymka Pokoju