23.04.2015 - Jest studnia

Dzięki ofarności Parafian dokonano pracy wielkiej wagi dla mieszkańców Kamerunu.