9.04.2018 - Dzień Świętości Życia i Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego

W tym roku 9 kwietnia przypadała uroczystość Zwiastowania Pańskiego.
Był to też Dzień Świętości Życia i Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.
Tradycyjnie w tym dniu w naszym kościele odbyła się Adopcja Dziecka Poczętego.