25.03.2017 - Dzień Świętości Życia i Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego