15.03.2011 - Śmierć o. Zbigniewa Giełczyńskiego

W godzinie Apelu Jasnogórskiego po ciężkiej i długiej chorobie odszedł do Pana śp. o. Zbigniew Ryszard Giełczyński, nasz współbrat w zakonie. Zmarł w 53. roku kapłaństwa. O. Zbigniew urodził się 19.02.1935r. w Zakopanem. Po zakończeniu II wojny światowej zamieszkał z rodzicami w Gdańsku Oliwie. Po maturze wstąpił do opactwa OO. Cystersów w Szczyrzycu. W 1958r. po skończonych studiach filozoficzno-teologicznych otrzymał święcenia kapłańskie z rąk bpa Andrzeja Wronki. Po święceniach kontynuował studia na Wydziale Psychologii Katolickiego Uniwerstytetu Lubelskiego.
W zakonie pełnił funkcje: przeora, ekonoma, magistra kleryków i nowicjuszy, wikariusza, katechety, kapelana Schroniska dla Nieletnich w Gdańsku Oliwie i spowiednika sióstr. O. Zbigniew odznaczał się wiernością w życiu zakonnym, sumiennością w pracy duszpasterskiej, miał szczególny kult do świętego Józefa.

Pliki cookies i polityka prywatności