22.01 - 22.02.2010 - Wyjazd s. Teresy do Kamerunu

S. Teresa wyjechała na miesiąc do Kamerunu, gdzie swoją placówkę mają ss. pallotynki misjonarki, aby odwiedzić rodziny i dzieci objęte od dwóch lat Adopcją Serc na Odległość. Dzięki m.in. naszym parafianom dzieci mogą uczęszczać do szkoły oraz są objęte opieką medyczną i dożywianiem. Do końca 2009 roku około trzystu dzieci zostało objętych adopcją.

Więcej informacji na stronie http://oliwa.cystersi.pl/adopcja_kamerun2010.php

Pliki cookies i polityka prywatności