23.09.2001 - Wizyta sióstr pallotynek misjonarek

W naszej parafii gościliśmy siostry pallotynki misjonarki, które przedstawiły problemy misji w Afryce oraz w krajach byłego Związku Radzieckiego.