17 - 25.08.2017 - XXXV Piesza Pielgrzymka Tarnowska

Młodzież w składzie: Patrycja, Eryk, Oliwia, Kuba, Grzesiek, Danusia wraz z o. Filipem uczestniczyli w XXXV Pieszej Pielgrzymce Tarnowskiej. Pielgrzymka pod hasłem: „Kim On Właściwie Jest” odbyła się w dniach od 17 do 25 sierpnia; podzielono ją na dwadzieścia sześć grup, nasza, dwudziesta czwarta grupa liczyła dwieście dziewięćdziesiąt osób. W ciągu dziewięciu dni przeszliśmy dwieście trzydzieści kilometrów.
Łącznie w całej pielgrzymce do Matki Jasnogórskiej zanosi swoje prośby i podziękowania ponad siedem tysięcy osób, głównie młodzież.