8.08 - 10.10.2011 - Budowy chodnika oraz powiększenie parkingu przy kościele