1.05.1991 - 21.10.1992 - Wykonanie nowego tabernakulum, renowacja obrazu Matki Bożej